… nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą! 1 List Jana 3,18

Print Friendly, PDF & Email

… nie miłujmy słowem i językiem,
ale czynem i prawdą! 1 List Jana 3,18

Milosierny samarytanin