Dominik Kokoszka

Print Friendly, PDF & Email

– 2019.06.16 Opowieść o wielkiej miłości – posłuchaj
– 2020.02.15 V przykazanie – czcij ojca i matkę – posłuchaj
– 2020.07.04 Perfekcyjna pułapka – posłuchaj

Wykłady pt. “Czy istnieje nadprzyrodzony szatan i diabeł?”
cz. 1 Wstęp – dualizm, mitologia kanaanejska i babilońska, tradycja kościelna – posłuchaj
cz. 2 Skąd pochodzi zło, personifikacja grzechu, słowa szatan i diabeł – posłuchaj
cz. 3 Wąż w Edenie – Rdz. 3,4-5 – posłuchaj
cz. 4 Synowie Boży – Rdz. 6,2-4 i Hiob 1-2 r. – posłuchaj
cz. 5 Król Babilonu – Iz. 14,4.14-16 – posłuchaj
cz. 6 Czy Jezus jest Lucyferem? – posłuchaj
cz. 7 Król Tyru – Ez. 28,2.9.12-15 – posłuchaj
cz. 8 Wróżka z Endor – 1 Sam. 28,7-25 – posłuchaj
cz. 9 Przeciwnik arcykapłana Jozuego – Zach. 3,1-8 – posłuchaj
cz. 10 Kuszenie Jezusa – posłuchaj

Kolejne części już wkrótce:
cz. 11 Demony w Pismach Mesjańskich
cz. 12 Smok w Apokalipsie