Jan Smyk

Print Friendly, PDF & Email

– 2018.06.10 kazanie wygłoszone podczas zjazdu – posłuchaj
– 2019.06.14 Boża miłość a nowy człowiek – posłuchaj
– 2020.02.01 Usługa w Warszawie – Zbawienie w Mesjaszu cz. 1 – posłuchaj
– 2020.02.01 Usługa w Warszawie – Zbawienie w Mesjaszu cz. 2 – posłuchaj