Kategoria: Trudne pytania

Bóg wszechmogący (1)

Jeśli Bóg jest wszechmocny, to dlaczego potrzebuje pomocy aniołów? Dlaczego odczuwa potrzeby – potrzebę stworzenia świata i człowieka, potrzebę kultu i posłuszeństwa ze strony człowieka? Dlaczego potrzebuje współpracy człowieka, aby zrealizować swoje plany? Dlaczego popełnia pomyłki, często zmienia zdanie, a…

Zniewoleni przez Boga?

Po przeczytaniu artykułu „Wieża Babel” muszę wejść w polemikę z postawionymi w nim tezami. Wiele z nich, moim zdaniem, pozbawionych jest podstaw. Już poprzez zakaz zbliżania się do drzew poznania i życia Bóg utrudnił życie ludzi. Zakazał przecież poznania i…

Bóg a wieża Babel

Interesuje mnie historia wieży Babel. Czy jest prawdziwa? A jeśli tak, to czy Bóg, który podzielił ludzi przy jej budowie, nie jest odpowiedzialny za brak porozumienia i dialogu między wszystkimi narodami? Skoro bowiem przez Niego ludzie nie byli w stanie…

Wybrani i odrzuceni

W nawiązaniu do artykułu ,,Wybranie i odrzucenie Saula”  mam pytanie: jak to w rzeczywistości jest z tym Bożym wybraniem i odrzuceniem? A konkretnie, od czego zależy jedno i drugie? Czy mógłby pan podać inne przykłady biblijnych postaci (poza królem Saulem),…

Biblijne przepisy pokarmowe – czyste i nieczyste

W jedenastym rozdziale Księgi Kapłańskiej zamieszczony jest podział zwierząt na czyste i nieczyste. Czytamy w nim, że pewnych zwierząt nie powinno się spożywać. Jaki był powód ustanowienia tych przepisów? Czy prawdą jest – jak głosi m.in. Kościół rzymskokatolicki – że…

Drzewo życia

Interesuje mnie następujący tekst: ,,I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył…

Czy można utracić zbawienie?

Wiele razy słyszałem, że jeśli ktoś dostąpił zbawienia, to raz na zawsze. Na dowód tego zwykle przytacza się słowa ap. Pawła, który napisał: ,,Al­bowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani…

Wina i kara

Dlaczego według Dekalogu Bóg ,,karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia”, podczas gdy w Księdze Ezechiela czytamy: ,,Syn nie poniesie kary za winę ojca ani ojciec nie poniesie kary za winę syna” (20,18)? Jak należy rozumieć te…

Kto może być zbawiony?

Jeden z Czytelników pyta: Kto może być zbawiony – czy  tylko Żydzi, skoro Jezus został posłany do owiec zaginionych z domu Izraela (Mt 15,24)? Chciałbym coś więcej wiedzieć na ten temat. Czytaj więcej…

Usprawiedliwianie Jahwe

Odpowiadając na kilkakrotnie ponawiane pytania wielu Czytelników o okrucieństwo starotestamentowego Boga, zdawałem sobie sprawę z tego, że jakkolwiek bym odpowiedział na te kontrowersyjne fragmenty Biblii, i tak odezwą się głosy sprzeciwu. Czytaj więcej…

Bóg a sąd nad Kanaanem

Dlaczego w Starym Testamencie jest tyle krwawych i bulwersujących scen ? Czy nie świadczą one przeciwko Bogu i o Jego okrucieństwie, skoro pozwolił Izraelitom wytępić ludy Kanaanu, łącznie z kobietami i dziećmi? Czy sceny takie nie dyskredytują Boga oraz samej…

Zakaz mordowania

„Nie wolno ci mordować” – tak brzmi szóste przykazanie (kolejność biblijna) Dekalogu (Wj 20.13) w tłumaczeniu hebrajskim („Tora Pardes Lauder”). Jak należy je rozumieć, uwzględniając zarówno egzegezę judaistyczną, jak i chrześcijańską? Czy i kiedy wolno pozbawić człowieka życia? Czy przykazanie…