Kategoria: Apokalipsa

Dalsze cechy Antychrysta – Apokalipsa

Według Drugiego Listu do Tesaloniczan (2.3-10), Apokalipsy św. Jana (rozdz. 13), a również Księgi Daniela (rozdz. 7), Antychryst jest odstępcą od wiary (Biblii), przeciwnikiem Boga, ucieleśnieniem grzechu i stoi na czele potęgi religijno-politycznej, która jako ,,obraz bestii” – jedna z…

Apokalipsa o Antychryście

 Księga Apokalipsy św. Jana, podobnie jak Drugi List do Tesaloniczan, równie wyraziście demaskuje Antychrysta i jego system. Na szczególną uwagę zasługuje tu oczywiście rozdział trzynasty, który ukazuje dwie straszliwe bestie: jedną wychodzącą z morza, a drugą z ziemi. Kogo symbolizują?…

Kto jest Antychrystem? – Apokalipsa

   W Drugim Liście do Tesaloniczan (2,1-10) i w Apokalipsie św. Jana (13,1-8) czytamy o tajemniczej postaci, której Szatan przekazał wielką moc. Powszechnie przyjmuje się, że teksty te mówią o Antychryście jako przywódcy, który stoi na czele systemu religijno-politycznego, a nie…

Kim są opieczętowani? – Apokalipsa

Jak należy rozumieć kwestię 144 tysięcy wy­branych i zapieczętowanych z księgi Apokalipsy św. Jana. Kim oni są i czy tylko oni będą zbawieni? Istnieje wiele różnych opinii na temat 144 tysięcy wybranych i za­pieczętowanych, o których mówi siódmy i czternasty…

Dzień Pański – Apokalipsa

,,W dzień Pański popadłem w zachwycenie” (Ap 1.10). Tak Jan rozpoczął opis tego, co usłyszał i zobaczył. Tekst ten budzi jednak wiele kontrowersji. Na jego podstawie wielu uważa bowiem, że widzenie Jana miało miejsce w niedzielę. Tak mówi również przypis do…

Apokalipsa

   Księga Apokalipsy zawsze budziła wiele emocji. Na przestrzeni wieków jednych fascynowała, innych wprawiała w zakłopotanie. Pod tym względem niewiele się zmieniło po dziś dzień. Księga ta intryguje i wciąż pobudza wyobraźnię. Przyczyna tego jest prosta: księga ta objawia przyszłość (Ap…

Tysiącletnie królestwo – Millenium (2)

Czy kolejność zdarzeń przedstawionych w dwudziestym rozdziale Apokalipsy Jana znajduje potwierdzenie w innych miejscach tej księgi oraz w innych fragmentach Pisma? Co z tekstami, które zdają się mówić o zamieszkaniu zbawionych w niebie? O jakiej Jerozolimie mówi Apokalipsa Jana (21…

Tysiącletnie królestwo – Millenium (1)

W dwudziestym rozdziale Apokalipsy Jana przedstawiona została wizja tysiącletniego panowania Chrystusa. Miliony chrześcijan wierzą, że Chrystus powtórnie przyjdzie na ziemię między innymi po to, aby zabrać ich do nieba, gdzie przez tysiąc lat panować będą razem z nim, rozsądzając ludzkie…

Apokalipsa – Objawienie z Patmos (1)

Interesuje mnie Księga Apokalipsy św. Jana. Jak jednak ustosunkować się do jej autorstwa i treści i jak ją zrozumieć, skoro tyle w niej dziwnych i niezrozumiałych obrazów? Jak na przykład traktować zapowiedzi bliskiego przyjścia Chrystusa i końca świata, skoro minęło…