Zgromadzenia i zanurzenia: Toruń, Szczecin i Wilczyn

Print Friendly, PDF & Email

Dnia 17.08.2019 r. odbyło się spotkanie szabatowe w Toruniu. Spotkanie prowadził brat Rafał Kowalewski który też usłużył tam Słowem. W spotkaniu tym uczestniczyło 10 osób dorosłych i 5 dzieci  Dzień później w Szczecinie odbyło się krótkie spotkanie a następnie zanurzenie w jeziorze Dąbie Małe siostry Nelly (85 lat). Zanurzenia dokonał brat Rafał Kowalewski, a w spotkaniu wzięło udział razem z dziećmi 10 osób. Chwała Bogu za takie osoby które mimo swojego wieku chcą być wierne Bogu.

Natomiast w najbliższym czasie 7.09.2019 r. odbędzie się kolejne spotkanie szabatowe w Wilczynie koło Strzelna (między Inowrocławiem a Koninem) połączone z zanurzeniem kilku osób. Spotkanie to organizuje brat Ireneusz Bielawski wraz z braćmi Henrykiem Hawańczakiem i Janem Smykiem. Spotkanie to będzie połączone z zanurzeniem kilku osób. Słowem będą usługiwać bracia: Ireneusz Bielawski, Artur Lemiesz i Jan Smyk. Zanurzenia będzie dokonywał brat Jan Smyk.

Zgromadzenie szabatowe w Wilczynie 7.09.2019

Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi jego członkami (1 Kor. 12,27)

Program zgromadzenia:

10.00 – rozpoczęcie zgromadzenia szabatowego

– przywitanie przybyłych gości

– pieśń nr 1 Szabat Szalom

– publiczne dziękczynienie wobec Boga (bracia i siostry)

– Rdz. 2,2-3, modlitwa własna oraz modlitwa pańska

– pieśni nr 2-4

– modlitwa o mądrość, zrozumienie oraz o Ducha Bożego, przed czytaniem  Pisma

– czytanie Psalmu 119 (pięciu braci)

–  wykład na temat Prawa Bożego w nawiązaniu do Psalmu 119 i innych   tekstów Pisma (Ireneusz Bielawski)

– czytanie 1 Koryntian rozdział 12 (Monika Szpin)

–  wykład na temat jednego ciała Mesjasza w nawiązaniu do 1 Kor. 12 i innych tekstów biblijnych (Artur Lemiesz)

– pieśni 5 i 6

– modlitwa za chorych i potrzebujących

– odczytanie hymnu o miłości 1 Kor. rozdz. 13 (Patrycja i Grzegorz Kosińscy)

– podziękowanie Bogu za treść Jego słów, za mądrość, za jedność i za Ducha Bożego (Jan Smyk)

– pieśni 7-10

– modlitwa na zakończenie

– pieśń nr 11 na zakończenie zgromadzenia

14.00 – obiad szabatowy z ciastem i rozmowy przy stole

16.00 – spotkanie braci z osobami zanurzanymi (prow. Jan Smyk)

16.30zgromadzenie popołudniowe

– wykład przed zanurzeniem (Jan Smyk)

– zanurzenie w imię Jeszuy Mesjasza, połączone z prośbą o Ducha Bożego dla nowych uczniów (zanurza Jan Smyk)

– świadectwa nowo zanurzonych

18.00 – podwieczorek po zanurzeniu    

19.30 – pożegnanie dnia szabatowego (Artur Lemiesz)