Relacja ze zgromadzenia szabatowego w Wilczynie

Print Friendly, PDF & Email

Dnia 7.09.2019 r. odbyło się zgromadzenie szabatowe w Wilczynie koło Strzelna (między Inowrocławiem a Koninem) połączone z zanurzeniem dwóch osób. Spotkanie to organizował brat Ireneusz Bielawski wraz z żoną Moniką z pomocą Boga oraz braci i sióstr. Słowem usługiwali bracia: Henryk Hawańczak, Ireneusz Bielawski, Artur Lemiesz i Jan Smyk. Zanurzenia dokonywał brat Jan Smyk. Na zgromadzeniu byli obecni bracia i siostry z różnych zborów i wspólnot celem wspólnego wielbienia Boga Wszechmogącego jako jedno ciało naszego Mesjasza Jeszuy (1 List Pawła do Koryntian, rozdział 12). W zgromadzeniu uczestniczyło około 30 osób.

Poniżej fotorelacja z tego spotkania: