Pięćdziesiątnica – wypełnienie uczniów Natchnieniem Świętym

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 16 maja br. obchodzimy święto Pięćdziesiątnicy. Jest to pamiątka nadania przykazań na górze Synaj ale także napełnienia uczniów Jeszuy Natchnieniem Świętym:

Joel 3,1-5 / Dz. 2,17-21

“I stanie się w ostateczne dni, mówi Jahwe, że wyleję Natchnienie moje na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach Natchnienie moje i prorokować będą. I uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Jahwe wielki i wspaniały. Wszakże każdy kto będzie wzywał imienia Jahwe, będzie wybawiony, gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie – jak rzekł Jahwe – i usłyszą radosną wieść ci których powoła Jahwe.”

Czy na Ciebie zostało już wylane Boże Natchnienie? Czy jesteś natchniony przez Jahwe? Czy masz dary Tchnienia Świętego którymi budujesz całą wspólnotę / zgromadzenie? Czy prorokujesz i przekazujesz Boży głos temu światu? Czy zachęcasz innych aby tak jak Ty wzywali imienia Jahwe? Do tego zachęcamy. Napełnienie Tchnieniem Świętym wiąże się z zapisaniem na naszym sercu i umyśle Bożych Przykazań.

W jaki sposób wyliczamy to święto? O tym możesz przeczytać tutaj.