Krzyż czy pal? Czy grzech jest diabłem? Co oznacza śmierć Mesjasza?

Print Friendly, PDF & Email

Skąd się wziął grzech? Dlaczego składano ofiary ze zwierząt? Czyim dzieckiem jest śmierć? Czy aniołowie mogą grzeszyć? Na czym wisiał Mesjasz – na krzyżu czy na palu? Co zostało zniszczone przez śmierć Jeszuy – przykazania, diabeł czy grzech? Zapraszamy do wysłuchania wykładu Rafała Kowalewskiego wygłoszonego z okazji Paschy – Pamiątki Śmierci Pańskiej – Wieczerzy Pańskiej 15.04.2022 r. – posłuchaj.