Jak rozumieć pisma Ignacego, Barnaby i Justyna Męczennika z II wieku?

Print Friendly, PDF & Email

Czy popieranie niedzieli przez pisarzy wczesnochrześcijańskich jest dowodem na to, że niedziela była świętowana w I wieku, czy raczej, że to oni w II wieku dopiero ją wprowadzali? Czy w Pismach Ignacego znajduje się wzmianka o niedzieli czy też jest tam mowa o zupełnie czym innym? Czy w czasach Ignacego niedziela była już świętowana? Czy Ignacy pisał o współczesnych mu osobach czy też o prorokach izraelskich? Czy Barnaba był antysemitą? Czy popieranie przez Barnabę świętowania niedzieli wypływało z jego nienawiści do Żydów/Judejczyków? Czy Barnaba nazywał niedzielę dniem siódmym czy ósmym? Czy miejsce zamieszkania i pogańskie pochodzenie pisarzy wczesnochrześcijańskich miało wpływ na ich poglądy? Jaką rolę odgrywało to, że Justyn był Grekiem i filozofem? Dlaczego Justyn uważał Prawo oraz Szabat tylko za czasowy dodatek? Czy Justyn nie zaprzeczał sam sobie uznając Szabat jako element przejściowy a równocześnie promując niedzielę jako dzień słońca? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania to zapraszamy do wysłuchania wykładu brata Rafała Kowalewskiego – posłuchaj.