Król Salomon

Print Friendly, PDF & Email

Zamieszczamy link do wykładu brata Bolesława Parmy pt. “Król Salomon”. Wykład ten był wygłoszony w zborze w Skoczowie w dniu 14.04.2018 r. Posłuchaj