Kategoria: Proroctwa

Wizja „Wielkiej Nierządnicy” – Apokalipsa

Księga Apokalipsy św. Jana zawiera również wizję Wielkiej Nierządnicy (rozdz. 17-18). Kim jest i czy ma ona jakiś związek z Kościołem rzymskokatolickim? Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w ostatnim wersecie tego rozdziału, który mówi, że jest to „wielkie miasto,…

Ostateczne spustoszenie – Apokalipsa

Wielu zadaje pytanie: jeśli papiestwo jest ,,bestią z czeluści” (Ap 17.8), a Kościół ,,niewiastą siedzącą na bestii” (Ap 17.3), to jak to możliwe, by znienawidziło ono i spustoszyło własny Kościół (Ap 17.16)? Chociaż wielu szczerym katolikom może się to wydawać…

Dalsze cechy Antychrysta – Apokalipsa

Według Drugiego Listu do Tesaloniczan (2.3-10), Apokalipsy św. Jana (rozdz. 13), a również Księgi Daniela (rozdz. 7), Antychryst jest odstępcą od wiary (Biblii), przeciwnikiem Boga, ucieleśnieniem grzechu i stoi na czele potęgi religijno-politycznej, która jako ,,obraz bestii” – jedna z…

Apokalipsa o Antychryście

 Księga Apokalipsy św. Jana, podobnie jak Drugi List do Tesaloniczan, równie wyraziście demaskuje Antychrysta i jego system. Na szczególną uwagę zasługuje tu oczywiście rozdział trzynasty, który ukazuje dwie straszliwe bestie: jedną wychodzącą z morza, a drugą z ziemi. Kogo symbolizują?…

Kto jest Antychrystem? – Apokalipsa

   W Drugim Liście do Tesaloniczan (2,1-10) i w Apokalipsie św. Jana (13,1-8) czytamy o tajemniczej postaci, której Szatan przekazał wielką moc. Powszechnie przyjmuje się, że teksty te mówią o Antychryście jako przywódcy, który stoi na czele systemu religijno-politycznego, a nie…

Kim są opieczętowani? – Apokalipsa

Jak należy rozumieć kwestię 144 tysięcy wy­branych i zapieczętowanych z księgi Apokalipsy św. Jana. Kim oni są i czy tylko oni będą zbawieni? Istnieje wiele różnych opinii na temat 144 tysięcy wybranych i za­pieczętowanych, o których mówi siódmy i czternasty…

Dzień Pański – Apokalipsa

,,W dzień Pański popadłem w zachwycenie” (Ap 1.10). Tak Jan rozpoczął opis tego, co usłyszał i zobaczył. Tekst ten budzi jednak wiele kontrowersji. Na jego podstawie wielu uważa bowiem, że widzenie Jana miało miejsce w niedzielę. Tak mówi również przypis do…

Apokalipsa

   Księga Apokalipsy zawsze budziła wiele emocji. Na przestrzeni wieków jednych fascynowała, innych wprawiała w zakłopotanie. Pod tym względem niewiele się zmieniło po dziś dzień. Księga ta intryguje i wciąż pobudza wyobraźnię. Przyczyna tego jest prosta: księga ta objawia przyszłość (Ap…

Wielki ucisk – Księga Daniela

   Wielu ludzi wierzących interesuje się zagadnieniem wielkiego ucisku, o którym wspomina Księga Daniela (12.1), Ewangelie (Mt 24.21; Mk 13.19) i Księga Apokalipsy (7.14). Zazwyczaj pytają o znaczenie samego pojęcia ,,wielki ucisk” i czy chrześcijanie w czasie ucisku będą na…

Jezus w oczach Żydów – Księga Daniela

Oto dlaczego świat żydowski zadrżał, kiedy na kilka miesięcy przed śmiercią w 2006 r. jeden z najpoważniejszych rabinów Jerozolimy Yitzak Kaduri (zmarł w wieku 108 lat) sporządził notatkę, która miała być według jego życzenia odczytana dopiero po jego śmierci. Ku zaskoczeniu wszystkich…

Papiestwo w proroctwie Daniela

Wizja proroka Daniela (Dn 7.) przedstawia  dalszy obraz świata politycznego od jego czasów, aż do ustanowienia Królestwa Bożego. Kim jednak jest ,,mały róg”, który przedstawiony został jako największy przeciwnik Boga oraz ,,świętych Najwyższego”? Czy można go utożsamić z postacią ,,małego…

Europa w proroctwach – Księga Daniela

 Bardzo często słyszy się, że zjednoczenie Europy, to wypełnienie dawno temu zapowiedzianych proroctw. Czy jest tak w istocie? A jeśli tak, to które proroctwa o tym mówią? No i skąd pewność, że nie były one spisane już po faktach? Przede…

Izrael w świetle proroctw

Wielu ludzi interesuje się proroctwami dotyczącymi przyszłości świata. W ostatnich jednak latach szczególnym zainteresowaniem cieszy się historia i przyszłość narodu żydowskiego. Wielu pyta, czy przyszłość Izraela została z góry przewidziana i zapisana w Biblii, a jeśli tak, to jakie wydarzenia…

Tysiącletnie królestwo – Millenium (2)

Czy kolejność zdarzeń przedstawionych w dwudziestym rozdziale Apokalipsy Jana znajduje potwierdzenie w innych miejscach tej księgi oraz w innych fragmentach Pisma? Co z tekstami, które zdają się mówić o zamieszkaniu zbawionych w niebie? O jakiej Jerozolimie mówi Apokalipsa Jana (21…

Tysiącletnie królestwo – Millenium (1)

W dwudziestym rozdziale Apokalipsy Jana przedstawiona została wizja tysiącletniego panowania Chrystusa. Miliony chrześcijan wierzą, że Chrystus powtórnie przyjdzie na ziemię między innymi po to, aby zabrać ich do nieba, gdzie przez tysiąc lat panować będą razem z nim, rozsądzając ludzkie…