Wspólne korzenie – Judaizm i Chrześcijaństwo

Paul

Według Biblii, chrześcijaństwo łączy z judaizmem silna więź organiczna. Apostoł Paweł zobrazował to na przykładzie korzenia i wyrastającego z niego drzewa oliwnego. Pisał, że my, chrześcijanie, zostaliśmy wszczepieni w drzewo narodu żydowskiego, którego ,,korzeń jest święty” (Rz 11.16); uczestniczymy w jego duchowym dziedzictwie. Co to znaczy dla nas? Czy świadomość tego faktu zachęca nas do pełniejszego poznania judaizmu, a tym samym – własnych duchowych korzeni? Czy znajduje to praktyczne zastosowanie w naszym życiu wiary? Co więc mamy wspólnego z judaizmem?

Czytaj więcej…