Zbór w Warszawie – kandydaci do zanurzenia i wizyta brata Bolesława Parmy w sierpniu

Print Friendly, PDF & Email

Drodzy bracia i siostry, w Warszawie kilka osób zgłosiło chęć przyjęcia zanurzenia i przyłączenia się do Zborów Bożych Chrześcijan Dnia Siódmego. Na początku sierpnia zbór odwiedzi brat Bolesław Parma który przeprowadzi rozmowy z kandydatami.