Wyznania chrześcijańskie na świecie

Print Friendly, PDF & Email
Lp.Wyznania chrześcijańskieLiczba wiernychProcent ludnościRok powstania
CHRZEŚCIJANIE2.500.000.000100%30
1.Katolicy1.200.000.00048%325
2.Zielonoświątkowcy279.000.00011,2%1901
3.Charyzmatycy200.000.0008%1950
4.Prawosławni170.000.0006,8%1054
5.Baptyści120.000.0004,8%1609
6.Anglikanie85.000.0003,4%1534
7.Kalwini80.000.0003,2%1536
8.Luteranie78.000.0003,1%1517
9.Metodyści74.000.0003%1791
10.Koptowie i kościoły orientalne (przedchalcedońskie)65.000.0002,6%451
11.Adwentyści30.000.0001,2%1844
12.Świadkowie Jehowy20.000.0000,8%1870
13.Mormoni13.000.0000,52%1830
14.Uczniowie Chrystusa (kościoły chrystusowe)12.000.0000,48%1809
15.Bracia Plymuccy (wolni chrześcijanie)2.000.0000,08%1830
16.Mennonici1.600.0000,06%1539
17.Żydzi mesjanistyczni trynitarni1.000.0000,04%1866
18.Wspólnoty mesjańskie unitariańskie (Żydzi mesjanistyczni, Kościół Boży Dnia Siódmego, mesjanie)500.0000,02%30
19.Kwakrzy360.0000,01%1646
20.Amisze270.0000,01%1693
21.Sabatarianie (baptyści dnia siódmego i zielonoświątkowcy dnia siódmego)100.0000,004%1653
22.Chrystadelfianie60.0000,002%1864
23.Hutteryci60.0000,002%1528