Wieczerza Paschalna – Pamiątka Śmierci Pańskiej – 10.04.2017

Print Friendly, PDF & Email

W tym roku kalendarzowym, nowy rok biblijny zaczyna się 28.03.2017 r., gdyż zgodnie z Biblią zacznie się pierwszy miesiąc biblijny Abib (Nisan). Każdy miesiąc zaczyna się nowiem księżyca, a więc gdy księżyc znika i na nowo się pojawia. Pełnia księżyca przypada zawsze na środek miesiąca czyli 14/15 dzień.

1 Kor. 5,7-8 “(7) …albowiem na naszą Paschę jako baranek został ofiarowany Chrystus. (8) Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy.”

Wj. 12,2 “Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem [dosł. nowym księżycem] roku”

Wj. 13,4 “Dziś wychodzicie w miesiącu Abib [dosł. dojrzewających kłosów]”

W tym roku kalendarzowym Paschę spożywać będziemy 10 kwietnia 2017 r., gdyż na ten dzień wypada 14 Nisan. Zachód słońca nastąpi o 19:25, ale zgromadzenia zaczniemy już o 18:30.

Osoby które świętują także Przaśniki będą także przez 7 dni spożywały chleb przaśny. Przepis na chleb przaśny jest tu: Przepis na chleb przaśny.

Różne społeczności w różny sposób wyznaczają datę 14 Nisan co związane jest z różnym rozumieniem nowiu księżyca który rozpoczyna miesiąc. Niektórzy za nów uznają czas gdy księżyca nie ma, a inni gdy na niebie pokaże się rąbek księżyca. Dyskusyjne jest więc czy można wyznaczyć daty Paschy na kilka lat naprzód tym bardziej, że data ta musi pokrywać się z dojrzałym jęczmieniem którego pierwociny składano w czasie Przaśników. Przed rozpoczęciem miesiąca Abib jęczmień musiał być już dojrzały. Zresztą sama nazwa miesiąca Abib (Nisan) znaczy “dojrzewające kłosy”. Gdy Izrael wychodził z Egiptu to już na początku miesiąca jęczmień był dojrzały (Wj. 9,31-32). Niektórzy dodatkowo uważają, że Pascha powinna być spożywana na początku dnia 14 Nisan a nie na końcu i to powoduje powstawanie kolejnych wersji daty.

Uznajemy więc, że najważniejsze jest aby Pascha była obchodzona rocznicowo, czyli raz w roku i w miarę dokładnym czasie, jednak nawet gdyby zaszła różnica jednego dnia, to i tak ważniejszy jest sam fakt jej obchodzenia i ustalenia wspólnej daty dla całej społeczności niż spory o dokładną datę.