Wieczerza Pańska – Pesach – Pamiątka Śmierci Pańskiej 19.04.2019

Print Friendly, PDF & Email

W tym roku kalendarzowym Paschę – Wieczerzę Pańską na pamiątkę śmierci Mesjasza, spożywać będziemy 19 kwietnia 2019 r., gdyż na ten dzień wypada 14 Abib (Nisan). Zachód słońca nastąpi ok. 19:38.

Łk. 22,19 “…to czyńcie na pamiątkę moją”

W tym roku Wieczerza w większych zgromadzeniach odbędzie się w 3 miastach Polski: Gdynia, Skoczów (wspólnie zbory Skoczów i Bytom) i Warszawa. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w tych paschalnych spotkaniach mogą się kontaktować z przełożonymi zborów Gdynia, Skoczów, Bytom oraz bratem Rafałem Kowalewskim (tel. 500 749 151) który poprowadzi je w Warszawie.

Oprócz tego w niektórych miastach w mniejszym gronie Wieczerza odbędzie się w kilku Punktach Misyjnych.

Wj. 12,2 „Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem [dosł. nowym księżycem] roku”

Wj. 13,4 „Dziś wychodzicie w miesiącu Abib [dosł. dojrzewających kłosów]”

Liczb 28,16 “A w miesiącu pierwszym czternastego dnia miesiąca jest Pascha Jahwe…”

1 Kor. 5,7-8 „(7) …albowiem na naszą Paschę jako baranek został ofiarowany Pomazaniec. (8) Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy.”

Osoby które świętują także Przaśniki będą także przez 7 dni spożywały chleb przaśny. Przepis na chleb przaśny jest tu: Przepis na chleb przaśny.

Różne społeczności w różny sposób wyznaczają datę 14 Nisan co związane jest z różnym rozumieniem nowiu księżyca który rozpoczyna miesiąc. Niektórzy za nów uznają czas gdy księżyca nie ma, a inni gdy na niebie pokaże się rąbek księżyca. My uznajemy, że najważniejsze jest aby Pascha była obchodzona rocznicowo, czyli raz w roku i w miarę dokładnym czasie, jednak nawet gdyby zaszła różnica jednego dnia, to i tak ważniejszy jest sam fakt jej obchodzenia i ustalenia wspólnej daty dla całej społeczności zborowej niż spory o dokładną datę.

Zapraszamy wszystkich którzy chcą czynnie lub biernie uczestniczyć w święcie Pamiątki Śmierci Jeszuy.