Semantyka greckiego słowa σταυρός [stauros]

Print Friendly, PDF & Email

Na naszej stronie w dziale Literatura – Książki zamieściliśmy kolejne opracowania Grzegorza Kaszyńskiego dotyczące greckiego słowa stauros użytego w Pismach Mesjańskich a opisującego narzędzie męki Jeszuy Pomazańca.

Zobacz:

Semantyka greckiego słowa σταυρός

Wzmianki o kształcie stauros z II i III wieku

Archeologia a kształt NT-owego terminu stauros