Religie świata

Print Friendly, PDF & Email
Lp.Religie świataLiczebnośćProcent ludności
LUDNOŚĆ ŚWIATA7.000.000.000100%
1.Chrześcijaństwo2.500.000.00035,7%
2.Islam1.400.000.00020%
3.Hinduizm1.000.000.00014,3%
4.Buddyzm400.000.0005,7%
5.Sikhizm24.000.0000,34%
6.Judaizm18.000.0000,3%
7.Baha'i6.000.0000,09%
8.Dżinizm5.000.0000,07%
9.Santeria3.000.0000,04%
10.Kaodaizm2.500.0000,04%