Refleksje o przemijaniu

Print Friendly, PDF & Email

Zamieszczamy link do głoszenia brata Emila Stekli pt. “Refleksje o przemijaniu” które było wygłoszone w zborze w Skoczowie w dniu 21.04.2018 r. Posłuchaj