Powołani aby czynić dobrze

Print Friendly, PDF & Email

Na naszej stronie zamieściliśmy link do nagrania kazania brata Emila Stekli pt. “Powołani aby czynić dobrze”. Kazanie to było wygłoszone 23.06.2018 r. w zborze w Skoczowie. Zapraszamy do wysłuchania – posłuchaj.