Polonijne Punkty Misyjne – Niemcy i Szwajcaria oraz polonijny Zbór w Irlandii

Print Friendly, PDF & Email

Pod koniec 2016 r. powstały dwa polonijne punkty misyjne – jeden w Niemczech a drugi w Szwajcarii. Natomiast pod koniec stycznia 2017 r. dołączył do nas polonijny zbór z Irlandii. Szczegóły znajdują się w dziale Kontakt.

Wszystkich Polaków za granicą którzy wyznają wiarę w jedynego Boga Izraela – czyli Boga Jahwe oraz zachowują Boże Przykazania zachęcamy do dołączenia do naszych działań misyjnych i tworzenia polonijnych zborów oraz punktów misyjnych.