Pesach – Wieczerza Pańska

Print Friendly, PDF & Email

W roku 2020 Pesach – Wieczerza Pańska – Pamiątka Śmierci Mesjasza wypada 8 kwietnia po zachodzie słońca, zgodnie z kalendarzem biblijnym (14 dzień miesiąca Abib). Jednak ze względu na sytuację w kraju związaną z tym, że nie mogą się odbywać zgromadzenia w wielu miejscach Wieczerza będzie obchodzona po domach. Tak będzie w wielu Punktach Misyjnych. W zborze warszawskim bracia podjęli decyzję, aby każdy obchodził Wieczerzę w domu, jeśli natomiast będzie taka możliwość to wspólna Wieczerza w zgromadzeniu odbędzie się miesiąc później w dniu 8 maja (14 dzień drugiego miesiąca biblijnego).

Zgodnie z Biblią, jeśli ktoś nie był w stanie obchodzić Paschy w dniu 14 Abib (1 miesiąca) to miał obowiązek obchodzić ją dokładnie miesiąc później a więc 14 dnia drugiego miesiąca:

Liczb 9,9-11.14 “I przemówił Jahwe do Mojżesza tymi słowy: Powiedz synom izraelskim tak: Każdy wśród was lub z waszych potomków, który stanie się nieczysty przez zetknięcie się ze zwłokami albo będzie w dalekiej podróży, powinien jednak obchodzić Paschę dla Jahwe. Będą ją obchodzić w drugim miesiącu, czternastego dnia pod wieczór, będą ją spożywać z przaśnikami i gorzkimi ziołami. (…) A jeżeli zamieszka u was obcy przybysz i chce obchodzić Paschę dla Jahwe, to niech uczyni to według przepisów i praw dotyczących Paschy. Jednakowy jest przepis dla was, zarówno dla obcego przybysza jak dla tubylca”.

2 Krn. 30,1-5.13.15 “Potem posłał Hiskiasz do całego Izraela posłów, a do Efraimitów i Manassesytów napisał listy, aby przyszli do świątyni Jahwe w Jeruzalemie celem odprawienia Paschy dla Jahwe, Boga Izraela. Uradzili zaś król wraz z jego książętami i całym zgromadzeniem w Jeruzalemie, aby odprawić Paschę tę dopiero w drugim miesiącu, gdyż nie mogli jej odprawić w owym czasie, ponieważ niedostateczna liczba kapłanów się poświęciła i lud nie zebrał się w Jeruzalemie. Toteż słuszną wydała się ta sprawa królowi i całemu zgromadzeniu. Ustalili więc, że poda się tę wiadomość w całym Izraelu od Beer-Szeby aż po Dan, aby przybyli celem odprawienia Paschy dla Jahwe, Boga Izraela, w Jeruzalemie, gdyż nie obchodzono jej dotąd w tak wielkiej liczbie, jak było przepisane. (…) I zebrał się w Jeruzalemie liczny lud, aby obchodzić Święto Przaśników w drugim miesiącu, a było to zgromadzenie bardzo liczne. (…) Potem czternastego dnia drugiego miesiąca zabili baranka paschalnego.

W związku z tym Wieczerzę Pańską można obchodzić w większych zgromadzeniach miesiąc później tj. w piątek 8 maja. Natomiast we własnych domach możemy obchodzić Paschę i Przaśniki w pierwszym terminie czyli 8-15 kwietnia. Te osoby które obchodzą Przaśniki, a więc zamiast chleba na zakwasie przez tydzień czasu jedzą chleb przaśny, mogą zrobić sobie taki chleb samodzielnie. Przepis na chleb przaśny można znaleźć tutaj.