Pesach – Wieczerza Pańska 2021

Print Friendly, PDF & Email

W tym roku kalendarzowym Paschę – Wieczerzę Pańską na pamiątkę śmierci Mesjasza, spożywać będziemy 27 marca 2021 r., gdyż na ten dzień wypada 14 Abib (Nisan). Zachód słońca nastąpi ok. 18:00.

Łk. 22,19 “…to czyńcie na pamiątkę moją”

W tym roku ze względu na rządowe ograniczenia Wieczerza w niektórych miastach odbywać się będzie indywidualnie w domach w ramach Punktów Misyjnych. W większym gronie Wieczerzę organizuje zbór warszawski. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w tym spotkaniu lub noclegiem mogą się kontaktować z bratem Rafałem Kowalewskim (tel. 500 749 151).

Wj. 12,2 „Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem [dosł. nowym księżycem] roku”

Wj. 13,4 „Dziś wychodzicie w miesiącu Abib [dosł. dojrzewających kłosów]”

Liczb 28,16 “A w miesiącu pierwszym czternastego dnia miesiąca jest Pascha Jahwe…”

1 Kor. 5,7-8 „(7) …albowiem na naszą Paschę jako baranek został ofiarowany Pomazaniec. (8) Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy.”

Osoby które świętują Przaśniki będą także przez 7 dni spożywały chleb przaśny. Przepis na chleb przaśny jest tu: Przepis na chleb przaśny.

Różne społeczności w różny sposób wyznaczają datę 14 Abib co związane jest z różnym rozumieniem nowiu księżyca który rozpoczyna miesiąc. Niektórzy za nów uznają czas gdy księżyca nie ma, a inni gdy na niebie pokaże się rąbek księżyca. My uznajemy, że najważniejsze jest aby Pascha była obchodzona rocznicowo, czyli raz w roku i w miarę dokładnym czasie, jednak nawet gdyby zaszła różnica jednego dnia, to i tak ważniejszy jest sam fakt jej obchodzenia i ustalenia wspólnej daty dla całej społeczności zborowej niż spory o dokładną datę.

Zapraszamy wszystkich którzy chcą czynnie lub biernie uczestniczyć w święcie Pamiątki Śmierci Jeszuy.