Odrzuć kalendarz kultu niedzielnego!

Print Friendly, PDF & Email

Brat Rafał Kowalewski zachęca osoby które uczestnicząc w nowym przymierzu mają na sercu wypisane Boże przykazania i z miłości do Boga chcą je przestrzegać do promowania Bożych kalendarzy z Szabatem jako siódmym dniem a odrzucenia fałszywych kalendarzy gdzie niedziela jest jako siódma.