Kto był przeciwnikiem Jozuego?

Print Friendly, PDF & Email

Kto był przeciwnikiem arcykapłana Jozuego? Jakie powiązanie to ma z Listem Judy 1,9? Dlaczego archanioł Michał wiódł spór z szatanem o ciało Mojżesza? Czy opis z Ezdr. 4-6 rozdz. stanowi tło historyczne czasów arcykapłana Jozuego? Czy opis ten wyjaśnia kto był przeciwnikiem dla arcykapłana? Zapraszamy do wysłuchania wykładu – posłuchaj.