Królowa Saby

Print Friendly, PDF & Email

Zamieszczamy link do wykładu brata Bolesława Parmy pt. “Królowa Saby”. Wykład ten był wygłoszony w zborze w Skoczowie w dniu 31.03.2018 r. Posłuchaj