Bolesław Parma

Print Friendly, PDF & Email

WYKŁADY:
– 2014.09 Pisma Hebrajskie – posłuchaj
– 2014.09 Pisma Mesjańskie – posłuchaj
– 2014.09 Bóg nie odrzucił Izraela – posłuchaj
– 2016.11.19 Szabat – posłuchaj
– 2018.03.31 Królowa Saby cz. 1 – posłuchaj
– 2018.04.14 Król Salomon cz. 2 – posłuchaj
– 2018.03.24 Czy pogan obowiązują Prawa Noego? – posłuchaj
– 2018.04.28 Jakim jest Bóg? – posłuchaj
– 2018.05.12 Cierpienie w życiu Hioba – posłuchaj
– 2018.06.08 Być blisko źródła, krótka usługa na zjeździe – posłuchaj
– 2018.10.13 Pisma święte – wykład na zjeździe w Tomaszowie – posłuchaj
– 2019.06.15 Miłość Boża objawiona w czynie i prawdzie – posłuchaj
– 2019.10.12 Czy należy obchodzić święta Boże? – posłuchaj

PIEŚNI:
– 2018.05.12 pieśń “Życie choć piękne, tak kruche jest” – posłuchaj
– 2019.06.15 pieśń “Codziennie rano” – posłuchaj