Bolesław Parma

Print Friendly, PDF & Email

WYKŁADY:
– 2014.09 Pisma Hebrajskie – posłuchaj
– 2014.09 Pisma Mesjańskie – posłuchaj
– 2014.09 Bóg nie odrzucił Izraela – posłuchaj
– 2016.11.19 Szabat – posłuchaj
– 2018.03.31 Królowa Saby cz. 1 – posłuchaj
– 2018.04.14 Król Salomon cz. 2 – posłuchaj
– 2018.03.24 Czy pogan obowiązują Prawa Noego? – posłuchaj
– 2018.04.28 Jakim jest Bóg? – posłuchaj
– 2018.05.12 Cierpienie w życiu Hioba – posłuchaj
– 2018.06.08 Być blisko źródła, krótka usługa na zjeździe – posłuchaj
– 2018.08.11 Czy jesteś młodym winem, czy starym bukłakiem? – posłuchaj
– 2018.09.22 Bóg przemawia do człowieka – posłuchaj
– 2018.10.13 Pisma święte – wykład na zjeździe w Tomaszowie – posłuchaj
– 2018.10.20 Piękna historia o Bogu – posłuchaj
– 2018.11.03 Gdzie znajduje się początek ewangelii? – posłuchaj
– 2018.11.24 Początek służby Mesjasza Mk. 1,9-15 – posłuchaj
– 2018.12.08 Jak zmieniało się zrozumienie Królestwa Bożego wśród apostołów? – posłuchaj
– 2019.02.09 Jak nauczać Słowa Bożego? – posłuchaj
– 2019.03.02 Uzdrowienia chorych przykładem troski o innych – posłuchaj
– 2019.03.23 Bóg uzdrawia – “bom ja Jahwe twój lekarz” – posłuchaj
– 2019.03.30 Uzdrowienie sparaliżowanego Mk. 2 rozdz. – posłuchaj
– 2019.06.01 Kim był Dawid? – posłuchaj
– 2019.06.15 Miłość Boża objawiona w czynie i prawdzie – posłuchaj
– 2019.07.06 Droga jutra prowadzi do miasta Nigdy – posłuchaj
– 2019.10.12 Czy należy obchodzić święta Boże? – posłuchaj

PIEŚNI:
– 2018.05.12 pieśń “Życie choć piękne, tak kruche jest” – posłuchaj
– 2018.10.20 pieśń “Gdy szedłem raz sam” – posłuchaj
– 2018.10.20 pieśń “Przed laty kiedy byłem dzieckiem małym” – posłuchaj
– 2018.10.27 pieśń “Szeroka droga” – posłuchaj
– 2018.10.27 pieśń “Przez wiele lat” – posłuchaj
– 2018.10.27 pieśń “Jedynemu Bogu” – posłuchaj
– 2018.11.03 pieśń “Dobry Ojcze nasz” – posłuchaj
– 2018.11.24 pieśń “Hallelujah” – posłuchaj
– 2019.02.09 pieśń Dobry Ojcze Nasz – posłuchaj
– 2019.02.09 Krystyna Stekla i Bolesław Parma – posłuchaj
– 2019.06.01 pieśń “Jak smutny jest los biednego człowieka” – posłuchaj
– 2019.06.15 pieśń “Codziennie rano” – posłuchaj