Jak nauczać Słowa Bożego?

Print Friendly, PDF & Email

Na naszej stronie zamieściliśmy wykład brata Bolesława Parmy wygłoszony 9.02.2019 r. pt. Jak nauczać Słowa Bożego? Zapraszamy do wysłuchania – posłuchaj.