Fragmenty Pism Mesjańskich rzekomo popierające niedzielę

Print Friendly, PDF & Email

Na naszej stronie zamieściliśmy link do nagrania wykładu brata Rafała Kowalewskiego pt. “Szabat cz. 6 Fragmenty Pism Mesjańskich rzekomo popierające niedzielę”. Wykład ten był wygłoszony 6.10.2018 r. w zborze w Skoczowie. Zapraszamy do wysłuchania – posłuchaj.