Czy jesteś młodym winem czy starym bukłakiem?

Print Friendly, PDF & Email

Na naszej stronie zamieściliśmy link do wykładu brata Bolesława Parmy pt. “Czy jesteś młodym winem czy starym bukłakiem?”. Omawia ono kwestię otwartości umysłu na przyjęcie nowego zrozumienia i nowych rozwiązań, otwartości serca w dociekaniu prawdy i zgłębianiu Słowa oraz gotowości do zmian, weryfikowania, korygowania, badania, rozwoju, wolności osobistego zrozumienia i autonomii zborów. Wykład był wygłoszony w zborze w Skoczowie 11.08.2018 r. – posłuchaj.