Czy istnieje nadprzyrodzony szatan i diabeł?

Print Friendly, PDF & Email

W Mesjańskich Zborach Bożych są osoby które uznają osobowość szatana jak również takie które uważają, że naszym szatanem – przeciwnikiem jest grzech. Nasze Zasady Wiary nie mówią nic o szatanie, dopuszczając różne spojrzenia w tej kwestii. Poniżej zamieszczamy linki do dwóch pierwszych wykładów brata Dominika Kokoszki, które wygłosił w zborze w Warszawie przedstawiając argumenty przeciwko osobowości szatana.

Czy istnieje nadprzyrodzony szatan i diabeł?

1. Wstęp – dualizm, mitologia kaananejska i babilońska, tradycja kościelna – zobacz

2. Skąd pochodzi zło, personifikacja grzechu, słowa szatan i diabeł – zobacz