Czy Chrystus jest końcem Prawa Mojżeszowego?

Print Friendly, PDF & Email

Zamieszczamy link do wykładu brata Rafała Kowalewskiego na temat aktualności Prawa Bożego. Wykład ten był wygłoszony w zborze w Skoczowie 17.02.2018 r. Posłuchaj