Bóg stróżem moim

Print Friendly, PDF & Email

Na naszej stronie zamieściliśmy trzy pieśni śpiewane przez Bolesława Parmę oraz rozważanie Emila Stekli pt. Bóg stróżem moim.

Pieśń “Szeroka droga” – posłuchaj

Pieśń “Przez wiele lat” – posłuchaj

Pieśń “Jedynemu Bogu” – posłuchaj

Rozważanie Emila Stekli “Bóg stróżem moim” – posłuchaj