Bóg przemawia do człowieka

Print Friendly, PDF & Email

Na naszej stronie zamieściliśmy wykład brata Bolesława Parmy pt. “Bóg przemawia do człowieka”. Wykład ten był wygłoszony 22.09.2018 r. w zborze w Skoczowie – posłuchaj.