Czasy pogan – Apokalipsa

    W Ewangelii św. Łukasza czytamy, że gdy uczniowie Jezusa pytali o znaki czasu końca świata, Jezus powiedział m.in., że ,,Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan” (21.24). Powstaje zatem pytanie: kiedy rozpoczęły się owe ,,czasy pogan” i kiedy się zakończą?

   Ponieważ istnieje wiele opinii na ten temat, przyjrzyjmy się bliżej tym najbardziej popularnym.

czytaj więcej…