Sąd a wieczne męki – Apokalipsa

   Czy Bóg jest tak miłosierny, że wszystko wybaczy? A może – jak zdaje się sugerować Biblia (por. Iz 66.6,24; Mk 9.43-48; Ap 20.10) – Bóg ukarze takich na przykład potworów, jak Hitler, Stalin, Borgia w ten sposób, że nie zginą jak inni grzesznicy, lecz będę cierpieć wieczne męki?

Według Biblii, Bóg rzeczywiście jest łaskawy, miłosierny i przebaczający ludzkie winy (Ps 103.8-10; Jon 4.2; Mi 7.18-19), ale – jak czytamy w wielu miejscach – okazuje miłosierdzie tylko tym, którzy postępowali w nieświadomości (Dz. 17.30; 1 Tm 1.13) albo wyrazili skruchę i odwrócili się od bezprawia. Czytamy: ,,Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia” (Prz 28.13).

czytaj więcej…