Tysiącletnie Królestwo – Apokalipsa

  Jak rozumieć fragment z Apokalipsy św. Jana mówiący o tysiącletnim Królestwie Chrystusa? Co to znaczy, że Szatan będzie związany na tysiąc lat, a potem czasowo zwolniony? Jaka będzie tego przyczyna? I jak to wszystko się zakończy?

   Rozpocznijmy od przytoczenia tego chyba najbardziej intrygującego tekstu Apokalipsy.

czytaj więcej…