Kim są opieczętowani? – Apokalipsa

Jak należy rozumieć kwestię 144 tysięcy wy­branych i zapieczętowanych z księgi Apokalipsy św. Jana. Kim oni są i czy tylko oni będą zbawieni?

Istnieje wiele różnych opinii na temat 144 tysięcy wybranych i za­pieczętowanych, o których mówi siódmy i czternasty rozdział Apokalipsy św. Jana. Na przykład w przypisach do tych tekstów w Biblii Tysiąclecia czytamy, że ,,Izraelem Bożym (Ga 6.16) jest Kościół powszechny Nowego Przymierza”. Według katolickich komentatorów, wizja opieczętowanych to ,,Obraz niebiańskiej świętości Kościoła na ziemi” (por. Ap 7.4 i 14.1-5).

Czytaj więcej..