Wielki ucisk – Księga Daniela

   Wielu ludzi wierzących interesuje się zagadnieniem wielkiego ucisku, o którym wspomina Księga Daniela (12.1), Ewangelie (Mt 24.21; Mk 13.19) i Księga Apokalipsy (7.14). Zazwyczaj pytają o znaczenie samego pojęcia ,,wielki ucisk” i czy chrześcijanie w czasie ucisku będą na ziemi, czy też zostaną z niej zabrani. Czego uczy Biblia na ten temat?

Czytaj więcej…