Papiestwo w proroctwie Daniela

Wizja proroka Daniela (Dn 7.) przedstawia  dalszy obraz świata politycznego od jego czasów, aż do ustanowienia Królestwa Bożego. Kim jednak jest ,,mały róg”, który przedstawiony został jako największy przeciwnik Boga oraz ,,świętych Najwyższego”? Czy można go utożsamić z postacią ,,małego rogu” z ósmego rozdziału Księgi Daniela, a więc z Antiochem IV Epifanesem?

   Aby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw należy przypomnieć sobie, co faktycznie Daniel zobaczył (VI wiek p.n.e.), a dopiero potem pokrótce omówić jego wizję.

Rozpocznijmy zatem od samej wizji. Otóż Daniel przede wszystkim  zobaczył cztery wielkie zwierzęta wychodzące z morza. Pierwsze podobne było do lwa, drugie do niedźwiedzia, trzecie do pantery (7.1-6), czwarte natomiast było ,,straszne i groźne, i nadzwyczaj silne; miało ono potężne żelazne zęby: pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało dziesięć rogów” (7.7).

Czytaj więcej…