Święta Wielkanocne a Biblia

resurection

W „Encyklopedii biblijnej” czytamy, że Wielkanoc to najważniejsze „chrześcijańskie święto upamiętniające zmartwychwstanie Chrystusa. Święto to wiąże się z żydowską Paschą (hebr. pesach, gr. pascha), gdyż według Ewangelii ostatnie dni życia Jezusa mają związek z Paschą” (Prymasowska seria biblijna, s.1336). Kościół katolicki naucza więc, że święto to powinien obchodzić każdy chrześcijanin. Ale czy jest polecenie to Chrystusa?

Czytaj więcej…