Słowo Boże na dziś

Drogi Jahwe są proste: kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy.
Księga Ozeasza 14,10