Z życia Zborów Bożych – początki działalności w Polsce

Z życia Zborów Bożych – początki działalności w Polsce: