Międzynarodowy Kongres IMC w 2004 r. w Warszawie

Międzynarodowy Kongres Europan IMC w 2004 w Polsce w Warszawie: