DEKALOG I SZABAT cz. 1

  1. Dekalog

Zebrałem sobie fragmenty z Biblii mówiące o tym że dekalog nadal obowiązuje. Już nie jako środek do zbawienia, ale do uświęcenia.

a)    W Biblii widzę, że w starym przymierzu (ST) były dwa prawa:

1)    Prawo Boże, moralne, wieczne, wyrażające naturę Boga

– 10 przykazań napisane przez samego Boga na tablicach kamiennych i umieszczone w Arce

– prawo moralne napisane przez Mojżesza i umieszczone obok Arki

 

2)    Prawo Mojżeszowe, ceremonialne i inne, czasowe, dotyczące sposobu oddawania Bogu chwały, kapłaństwa, ofiar, świątyni, dyscypliny napisane przez Mojżesza na pergaminie i umieszczone obok Arki, składające się z:

– prawa ceremonialnego (świątynia, kapłaństwo, ofiary)

– prawa cywilnego i rodzinnego (relacje bliźni-bliźni)

– prawa karnego (dyscyplina, konsekwencje grzechu)

Prawo Boże nadal nas obowiązuje bo odnosi się do moralności, do relacji z Bogiem i człowiekiem, do tego co się Bogu podoba a co nie, co jest święte, a co jest obrzydliwością. Jezus streścił je w dwóch przykazaniach miłości.

Natomiast Prawo Mojżeszowe już nie obowiązuje bo było tylko cieniem wskazującym na Mesjasza. Tam gdzie NT mówi że Prawo przeminęło ma na myśli prawo ceremonialne, a tam gdzie pisze, że nadal obowiązuje ma na myśli prawo moralne.

Obowiązuje nas więc tylko to co wypisał sam Bóg na tablicach kamiennych i co było umieszczone w Arce, a więc 10 przykazań zapisanych w 2 Mojż. 20,1-17 oraz to co napisał Mojżesz a odnosi się do moralności, do tego co święte i obrzydliwe w oczach Bożych.

czytaj wiecej…