Indie – Słowo Boże dociera do Indii

i2 images

Nie tak dawno otrzymaliśmy list z Indii od jednej z lokalnych wspólnot która podobnie jak nasza społeczność świętuje Szabat. Bracia i Siostry z Indii dotarli do nas przez nasze strony. Cieszymy się że nasze artykuły są czytane w różnych zakątkach świata  i możemy tam głosić Słowo Boże. Braci i Sióstr z dalekiej Azji powierzamy szczególnej modlitwie i życzymy wielu łask Bożych.

india