Biblia vs przysłowie „Kto pod kim dołki kopie ten…”

Kto zabiega o dobro, szuka łaski [Bożej], lecz kto dąży do zła, tego ono dosięgnie.

Przypowieści Salomona 11:27

absalom
Śmierć Absaloma syna Króla Dawida

który nastawał na życie swojego ojca