Zwodniczy ekumenizm

Od kilku już miesięcy trwają przygotowania do jednego z największych festiwali chrześcijańskich w naszym kraju, który odbędzie się w Warszawie w dniach 14-15 czerwca. Jego organizatorem jest Fundacja Festiwal Nadziei przy współpracy z Billy Grahamem Evangelistic Association. Współorganizatorem tego ekumeniczno-ewangelizacyjnego festiwalu jest zaś strona katolicka. Co sądzić o tym przedsięwzięciu? Czy rzeczywiście będzie ono służyć jedności, o którą modlił się Jezus (J 17.17-23) – jak twierdzą organizatorzy – czy też utrwaleniu jedności z Kościołem rzymskokatolickim?

czytaj więcej…