Prasa w USA o Zborach Bożych Chrześcijan Dnia Siódmego w Polsce

skoczow

Pozdrowienia ze Zboru w Skoczowie – zdjęcie zostanie zamieszczone w amerykańskim czasopiśmie wydanym w USA w jednym z artykułów na temat naszej Wspólnoty.Skoczow1

Skoczow1

Skoczow1